ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế

Năm 2023 toàn ngành BHXH VN nỗ lực phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu
Năm 2022, mặc dù trong điều kiện triển khai nhiệm vụ hết sức khó khăn nhưng với quyết tâm biến khó khăn, thách thức thành động lực, bám sát thực tiễn, tranh thủ sự lãnh đạo, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, toàn Ngành BHXH VN đã triển khai quyết liệt công tác thu, phát triển người tham gia và đã hoàn thành chỉ tiêu được giao. Trong năm 2023, các bài học kinh nghiệm cùng các giải pháp được đề xuất triển khai, toàn ngành BHXH VN tiếp tục phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra.