ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế

Nên hay không nên rút BHXH 1 lần
Đời sống khó khăn do dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều người lao động mong muốn nhận BHXH 1 lần để có khoản tiền chi trả. Bên cạnh đó, có những người vì lợi ích trước mắt đã quyết định rút BHXH 1 lần. Tình trạng này thời gian gần đây có xu hướng tăng dần lên, gây ảnh hưởng nặng nề đến quyền lợi của người lao động. Trước tình trạng này, BHXH các tỉnh đã có những giải pháp quyết liệt để giảm thiểu.