ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum hoàn thành tốt nhiêm vụ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Mô hình tiêu biểu

Nguồn tin laodongxahoi.net

10:29 - 24/02/2022

(LĐXH)-Trước tình hình đại dịch Covid-19 diễn ra, trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh, ngay từ đầu năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum đã ban hành Chương trình công tác trọng tâm và Kế hoạch hành động triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2021, giao chỉ tiêu kế hoạch năm cho các đơn vị, chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc để cụ thể hóa và chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành. Nhờ đó, trong năm qua, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Kon Tum đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum hoàn thành tốt nhiêm vụ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Cụ thể, chính sách lao động, việc làm và giáo dục nghề nghiệp được triển khai kịp thời theo quy định. Trong năm đã giải quyết việc làm cho 6.177/5.700 người, đạt 108,3% kế hoạch. Thẩm định vị trí việc làm và nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài tại 09 công ty; tham mưu UBND tỉnh chấp thuận 86 vị trí việc làm tại 07 công ty; thực hiện cấp, gia hạn 47 giấy phép lao động và cấp giấy 02 xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Công bố kết quả thu thập thông tin thị trường lao động năm 2021 theo quy định. Tỷ lệ qua đào tạo chung toàn tỉnh là 55,7%, đạt 103,1% so với kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề: 41,65%, đạt 109,4% so với kế hoạch. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 33.058 người. Tỷ lệ người lao động tham gia BHTN so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 11,52%, đạt 78,9% kế hoạch (chỉ tiêu Đề án là 14,6%). Chính sách BHTN của người lao động được giải quyết đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định. Số người nộp hồ sơ hưởng chế độ BHTN: 1.776 người; Số người có quyết định hưởng BHTN: 1.661 người; Tổng số tiền chi trợ cấp thất nghiệp là: 23.811,68 triệu đồng.

Về giáo dục nghề nghiệp, Kon Tum đã hoàn thành công tác tổ chức Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh 2021 với 07/11 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 19 nhà giáo đăng ký tham gia Hội giảng ở các cấp trình độ đào tạo các ngành nghề; tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc hình thức trực truyến năm 2021 với 03 nhà giáo tham gia trình giảng. Hoàn thành công tác bồi dưỡng chính trị hè cho 384 cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các huyện, thành phố cũng được Sở hướng dẫn triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo phương thức đặt hàng dịch vụ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng. Kết quả đã tiến hành mở lớp với 2.678/3.300 người, đạt 81,4% so kế hoạch. Tổng số đào tạo các bậc trình độ giáo dục nghề nghiệp là 6.066 người.

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum hoàn thành tốt nhiêm vụ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 1.

Anh A Khon (30 tuổi, làng Đăk Klong, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Kon Tum) có thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm nhờ trồng cây cà phê và mì bằng nguồn vốn vay từ Dự án

Thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, năm 2021, Kon Tum tiếp tục thực hiện chế độ chính sách cho 5.272 người có công. Đến nay đã thực hiện cắt giảm chế độ trợ cấp hàng tháng đối với 202 người; giải quyết tăng: 77 trường hợp; giải quyết trợ cấp một lần và mai táng phí cho thân nhân người có cách mạng: 214 người; giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ cho 1.422 thân nhân; giải quyết chế độ ưu đãi giáo dục cho 1.997 trường hợp là con của người có công với cách mạng; giải quyết chế độ dụng cụ chỉnh hình cho 58 trường hợp; phụng dưỡng suốt đời 02 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 19 nhà ở cho người có công, kinh phí hỗ trợ là 760 triệu đồng. Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và nhân kỷ niệm Ngày 27/7/2021, đã tổ chức thăm hỏi và tặng 17.485 suất quà cho người có công. Thực hiện chế độ điều dưỡng cho 2.270 người, tổ chức cho 53 người có công thăm viếng lăng Bác. Đồng thời, quy tập và tổ chức Lễ Truy điệu, an táng 28 hài cốt liệt sĩ. Xây mới 02 nghĩa trang liệt sĩ và thay 3.095 bia mộ liệt sĩ...

Trong năm 2021, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội Kon Tum cũng tích cực tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện chương trình phát triển công tác xã hội, công tác người khuyết tật, công tác người cao tuổi, thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh kịp thời, theo qui định; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết “Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng khó khăn đặc thù khác ở địa phương hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh”. Về trợ giúp xã hội thường xuyên, UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội. Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong việc chi trả chính sách trợ giúp xã hội qua hệ thống bưu điện kịp thời cho đối tượng hưởng chính sách tại cộng đồng. Phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đơn vị liên quan hỗ trợ 10.681,9 triệu đồng cho 22.969 hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập nhân dịp Tết Nguyên đán.

Trong công tác giảm nghèo, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội Kon Tum cũng tích cực tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản về công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tổng số hộ thoát nghèo trong năm 2021 là 5.834 hộ, tương ứng tỷ lệ giảm hộ nghèo là 4,11% (đạt 102,75%). Tổng số hộ nghèo toàn tỉnh còn lại (sau khi đã trừ đi số hộ thoát nghèo) là 8.767 hộ, chiếm tỷ lệ 6,18%. Tuy nhiên, trong năm 2021 số hộ tái nghèo có 63 hộ, chiếm tỷ lệ 0,69%, số hộ phát sinh nghèo là 250 hộ, chiếm tỷ lệ 2,75% làm tăng tổng số hộ nghèo toàn tỉnh vào cuối năm 2021 lên 9.080 hộ, chiếm tỷ lệ 6,33%. Cùng với đó, tổng số hộ thoát cận nghèo của tỉnh đến cuối năm 2021 là 2.762 hộ, chiếm tỷ lệ 32,99% so với tổng số hộ cận nghèo toàn tỉnh đầu năm 2021. Tổng số hộ cận nghèo đến cuối năm 2021 là 7.946, chiếm tỷ lệ 5,54%.

Công tác Trẻ em - Bình đẳng giới - Phòng chống tệ nạn xã hội cũng được chú trọng thực hiện. Năm qua, tỉnh vẫn duy trì 51 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em; duy trì hoạt động của 42 xã có hệ thống bảo vệ trẻ em tại cộng đồng; 21 mô hình Câu lạc bộ Quyền tham gia của trẻ em. Thực hiện đầy đủ chính sách đối với các nhóm trẻ em (2.460 em) có hoàn cảnh đặc biệt như trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bỏ rơi, trẻ em tàn tật, nhiễm HIV... Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp hỗ trợ can thiệp và trợ giúp cho hơn 20.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh... Bên cạnh đó, các mục tiêu về bình đẳng giới tiếp tục được triển khai thực hiện. Tỉnh đã duy trì tốt các mô hình về ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới. Đảm bảo sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo; tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

Đặc biệt, trước tình hình dịch Covid-19 phát triển nguy hiểm, gây hậu quả nặng nề, tỉnh Kon Tum đã thực hiện nhiều giải pháp về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19. Tỉnh đã đã tổ chức đón 476 người dân đang sinh sống, lao động, học tập tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương trở về quê hương (Tp Hồ Chí Minh: 272 người; tỉnh Bình Dương: 204 người). Đồng thời thực hiện tích cực việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/QĐ-TTg. Đến nay, đã hỗ trợ cho 880 doanh nghiệp với 16.108 lao động (trong đó: 874 doanh nghiệp giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 16.047 lao động với số tiền 4.860 triệu đồng; 06 doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất cho 61 lao động với số tiền 535,542 triệu đồng), tổng kinh phí hỗ trợ 5.395,542 triệu đồng. Và hỗ trợ trực tiếp cho người lao động (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản), trong đó phê duyệt hỗ trợ cho 156 hộ kinh doanh, với tổng kinh phí 468 triệu đồng; (ii) Phê duyệt hỗ trợ 773 đối tượng (là người lao động, viên chức hoạt động nghệ thuật, hướng dẫn viên du lịch và người điều trị F0, người thực hiện cách ly y tế F1), với kinh phí 1.609,280 triệu đồng. Tổng kinh phí phê duyệt là: 2.077,280 triệu đồng; đã chi hỗ trợ là 1.934,360 triệu đồng.

Có thể nói, trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 diễn ra nhưng các chỉ tiêu kế hoạch của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đều cơ bản hoàn thành, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch như: giải quyết việc làm, tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo... đang sinh sống, lao động, học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương.

Bước sang năm 2022, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội Kon Tum xác định tiếp tục kiên trì vượt qua những khó khăn, thách thức của dịch bệnh Covid-19, triển khai các giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động. Tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến về số lượng tuyển sinh, chất lượng đào tạo và hiệu quả của công tác giáo dục nghề nghiệp. Thực hiện đúng đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội, chính sách ưu đãi đối với người có công theo quy định hiện hành. Đặc biệt là thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho các hộ người có công nghèo để đạt mục tiêu đến cuối năm 2021 trở đi không còn hộ người có công nghèo. Đồng thời, ngành tiếp tục thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới; thực hiện mục tiêu giảm nghèo, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ tài nguyên môi trường. Cùng với đó, bảo đảm các nhu cầu, các quyền cơ bản của mọi trẻ em, thực hiện các mục tiêu vì trẻ em, bình đẳng giới và phòng chống tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên toàn địa bàn./.

Mỹ Hạnh