ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Hoạt động nhân đạo nổi bật

Tăng cường năng lực cho Thanh niên và Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Việt Nam về khả năng chống chịu dựa vào cộng đồng
Tăng cường năng lực cho Thanh niên và Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Việt Nam về khả năng chống chịu dựa vào cộng đồng “Tăng cường năng lực cho Thanh niên và Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Việt Nam về khả năng chống chịu dựa vào cộng đồng tại Việt Nam” là dự án được thực hiện với sự phối hợp của Hội CTĐ VN và Hội CTĐ Hàn Quốc. Kết quả từ dự án không chỉ góp phần ý nghĩa vào mục tiêu triển khai hiệu quả các công tác phát triển mạng lưới, tổ chức và trợ giúp cộng đồng, mà còn khẳng định năng lực hợp tác giữa Hội CTĐVN với các Hội Quốc gia.