ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Trách nhiệm cộng đồng

Trách nhiệm cộng đồng
17:30 - 13/02/2023
Tiếp sức đến trường Ngày 13.2.2023
Những năm quaTổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí PVFCo đã dành gần 1.000 tỉ đồng xây dựng các công trình phúc lợi , cứu trợ nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa cùng nhiều chương trình vì cộng đồng khác. Thông qua các hoạt động an sinh xã hội, PVFCCo đã trở thành một thương hiệu nhân văn, hiện đại, luôn sẵn sàng đồng hành cùng người dân khó khăn.